ஞாயிறு, 15 டிசம்பர், 2013

சொந்த கதை என் சோகக் கதை

சொந்த கதை என் சோகக் கதை
என் நெஞ்சுக்குள்ள வச்சி தச்ச கதை
என் அன்புக்  கதை என் ஆசைக்  கதை
என் வாசலுக்கு வந்து நின்ன கதை

என் சொந்தமா வந்து நின்ன ஆசை கதடா
நான் ஆசைப்பட்டு சேத்துகிட்ட சொந்த கதைடா
அன்புக்கும் ஆசைக்கும் நடந்த கதைடா
நா ஆசையா மனசுக்குள்ள வச்ச கதைடா
அவள மறக்கமுடியாம தவிச்ச  கதைடா

சொந்த கதை என் சோகக் கதை
என் நெஞ்சுக்குள்ள வச்சி தச்ச கதை
என் அன்புக்  கதை என் ஆசைக்  கதை
என் வாசலுக்கு வந்து நின்ன கதை

இன்னொரு பிறவிய நா மறுத்த கதைடா
என் என்னங்கள அவளுக்குள்ள திணிச்ச கதைடா
அவள போல இங்க யாருமில்லையே
ஆனாலும் என் மனசு தவிக்கிதிங்கே
எப்படியோ என் வாழ்க்கை முடிஞ்சாலும்
அவள சேர மனம் துடிக்கிற என் சொந்த கதைடா
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக