திங்கள், 30 டிசம்பர், 2013

மனப் போராட்டம்

ஆயிரம் ஆயிரம் தோல்விகள்
ஒரு வெற்றியால் மறைந்துவிடும்
நம்  ஆசையின் அடங்காத
நிர்பந்தம் நம்மை தோல்வியில் அழுத்தும்

வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி
நம்மை நம் வாழ்க்கை
முறையை தெளிவுபடுத்த
ஒவ்வொரு மனிதமும் புதுப் புது
நிகழ்வில் அவர்களின்
 வெவ்வேறு பரிமாணத்தில்
கற்றுக்கொள்ள
மனிதம் ஒவ்வொரு முறையும்
ஒருநிலை
படுத்தபடுகிறது

 மனித மனம் ஒவ்வொரு
வலியிலும் கற்றுகொள்ளும்
பாடம் அவர்களை
பன்படுத்துகிறது

ஒவ்வொரு முறையும்
என் மனப்போராட்டமும்
என் வாழ்வை
பன்படுத்துகிறது.
வலியையும், மகிழ்ச்சியையும்
 பார்க்க பழகிவிட்டேன் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக